Sản phẩm và Dịch vụ

Banking - ECM & BPM

HanelSoft BPM – Là đối tác chiến lược về tích hợp của IBM Đông Nam Á, HanelSoft cung cấp dịch vụ triển khai các giải pháp IBM ECM/BPM cho các Ngân hàng, Công ty Bảo hiểm, Tổ chức tài chính và Các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam; nhằm tối ưu hóa việc thu thập, lưu trữ, quản lý và xử lý các quy trình nghiệp vụ Phê duyệt khoản vay tập trung LOS, Thanh toán quốc tế, Tài trợ thương mại, Xử lý nghiệp vụ tập trung…
 

banking solutions

Google+