Sản phẩm và Dịch vụ

Chính phủ điện tử

HanelSoft nghiên cứu và phát triển các Hệ thống giải pháp tích hợp để cung cấp thông tin một cách nhanh chóng và chính xác hỗ trợ cho các nhà quản lý và lãnh đạo trong quá trình ra quyết định thuộc khối chính phủ và các cơ quan nhà nước. Đồng bộ các giải pháp đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ, chính sách quản lý, nhân lực nhằm thực hiện mục tiêu một cách hiệu quả nhất.

MỘT SỐ DỰ ÁN TIÊU BIỂU

HỆ THỐNG GIẢI PHÁP GIAO THÔNG THÔNG MINH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ

Giải pháp tổng thể quản lý giao thông trên nền bản đồ số” là hệ thống sẽ từng bước quản lý toàn bộ hoạt động điểu phối và quản lý giao thông trên nền bản đồ số nhằm tối ưu hóa nguồn lực, không lãng phí, nâng cao hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp và nhà nước.

Phát triển hệ thống giao thông vận tải theo hướng đồng bộ, hợp lý giữa các phương thức vận tải, làm nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và chủ động hội nhập quốc tế.

HỆ THỐNG BÁO CÁO LÃNH ĐẠO BỘ – BYT-eOffice

Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động điều hành của lãnh đạo Bộ Y Tế được HanelSoft xây dựng từ tháng 9/2015 và đã hoạt động thử nghiệm tại Bộ Y Tế từ đầu năm 2016. Hệ thống là nơi lưu trữ, tập hợp thông tin, báo cáo của các Cục/Tổng cục, các vụ, các đơn vị ban ngành gửi lên, cung cấp các tính năng giám sát, quy trình hóa các luồng báo cáo, giúp tăng hiệu quả xử lý công việc, hỗ trợ công tác quản lý điều hành, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Bộ Y Tế

E government

Google+