Tin CNTT

Thị trường công nghệ thành phố thông minh sẽ...

Trong chỉ vài năm, số smartcity đã tăng trưởng từ mức xấp xỉ 20 thành phố, lên đến hơn 100...

Google+